Telttahallin ilmastointi

Prosessi, jolla käytetty ilma poistetaan hallitilasta ja korvataan raikkaalla ilmalla. Tämän prosessin aikana on tarpeen tai välttämätöntä, että ilma suodatetaan, lämmitetään tai viilennetään, kosteutetaan tai kuivataan. Ilmanvaihto tapahtuu suljetussa tilassa ja prosessissa:

  • lisätään O₂ ilmaan
  • alennetaan CO₂ pitoisuutta
  • poistetaan ylimääräinen vesihöyry
  • poistetaan ilman saasteita

 

Yksinkertaisin keino rakennuksen ilmastointiin on luonnonmenetelmä, kun ilmaa tulee tilaan rakennuksessa olevien rakojen, mikroilmastoinnin aukkojen, ovien tai erityisten ilma-aukkojen kautta ja ilma poistuu pystyjen vetokanavien kautta, normaalin ilman poistumisen tapaan – lämmön ylösvirtauksen avulla.

Toinen ilmastointikeino on mekaaninen. Ilmaa syötetään ja sitä poistetaan tilasta ilmastointilaitteen avulla.

 

Tarkoituksen mukaan mekaaninen ilmanvaihto jakaantuu:

 

  • ilmanpoistojärjestelmiin, jotka poistavat käytetyn ilman
  • ilmansyöttöjärjestelmiin, jotka syöttävät ulkoilmaa, joka voidaan tarpeen mukaan puhdistaa ja lämmittää.